ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ

ANDRITZ_DISM_QZ_chainhead

ΔΙΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ANDRITZ_PRE-SHRED_ADuroP

ΠΡΟ-ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ

ANDRITZ_SHRED_ADuroG

ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ

ANDRITZ_GRANU_ADuroM

ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΤΕΣ