Ασύρματο Σύστημα Καταγραφής Θερμοκρασίας

Το αυτοματοποιημένο σύστημα παρακολούθησης θερμοκρασίας της Quanturi είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας μετατροπής των βιοαποβλήτων σε κομπόστ.

Οι ασύρματοι αισθητήρες θερμοκρασίας της Quanturi παρακολουθούν τη θερμοκρασία του κομπόστ σε πραγματικό χρόνο και συνεχόμενα, δίνοντας  μια πλήρη εικόνα της διαδικασίας κομποστοποίησης από την αρχική ζύμωση έως και την ωρίμανση του υλικού.

Το σύστημα της Quanturi καταγραφεί όλα τα δεδομένα και μπορεί ανά πάσα στιγμή να εξάγει αναφορές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση στις υγειονομικές αρχές και στους πελάτες ότι το κομπόστ έχει παραχθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Οι ασύρματοι αισθητήρες θερμοκρασίας είναι κίτρινοι, ώστε να είναι ευδιάκριτοι από απόσταση, και εξαιρετικά στιβαροί και ανθεκτικοί, ώστε να μπορεί να λειτουργεί απροβλημάτιστα κάτω από όλες τις συνθήκες.

Ασφάλεια

Πρόληψη κινδύνων πυρκαγιάς που προκαλούνται από αυτοθέρμανση.

Πρόληψη εργατικών ατυχημάτων ελαχιστοποιώντας την επαφή με το κομπόστ.

✓ Ανθεκτικοί και ευδιάκριτοι κίτρινοι ασύρματοι αισθητήρες.

QUANTURI_shield

Αποτελεσματικότητα

Παρακολούθηση θερμοκρασίας σε πραγματικό και συνεχόμενο χρόνο.

Συμβατότητα με όλες τις διαμορφώσεις εγκαταστάσων.

✓ Απομακρυσμένη παρακολούθηση πολλών πλατφορμών κομποστοποίησης.

QUANTURI_clock

Συμμόρφωση

Αυξημένη ιχνηλασιμότητα προς μια προσέγγιση HACCP.

Συμμόρφωση με τις φάσεις υγιεινής του κομπόστ.

Συμμόρφωση με τη δοκιμή Rottegrad κατά την ωρίμανση.

QUANTURI_check

Ένα λογισμικό προσαρμοσμένο στην κομποστοποίηση

QUANTURI_laptop
QUANTURI_mobile

Η διαδικτυακή εφαρμογή παρέχει πλήρη έλεγχο της διαδικασίας παρακολούθησης της θερμοκρασίας του κομπόστ.

Η τοποθεσία κομποστοποίησης μπορεί να χαρτογραφηθεί εικονικά για να απεικονιστεί η τοποθεσία και το ιστορικό κάθε αισθητήρα που τοποθετείται στο κομπόστ.

Οι φάσεις της κομποστοποίησης, όπως η ζύμωση, η υγιεινοποίηση και η ωρίμανση, μπορούν να οριστούν και να παρακολουθηθούν με την πάροδο του χρόνου για να διασφαλιστεί η ποιότητα του κομπόστ. Οι αναφορές δραστηριότητας είναι επίσης διαθέσιμες για ιχνηλασιμότητα του υλικού και για πιστοποίηση ότι το τελικό προϊόν είναι συμμόρφωση τους εθνικούς κανονισμούς.

Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπολογιστή, tablet ή κινητό τηλέφωνο και είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση

www.quanturi.app.

QUANTURI_report
QUANTURI_graph

Αισθητήρια Θερμοκρασίας Tango XN

Το σύστημα παρακολούθησης Quanturi περιέχει εξαιρετικά ανθεκτικούς αισθητήρες θερμοκρασίας Tango XN, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση στο διαβρωτικό περιβάλλον κομποστοποίησης. Οι ανιχνευτές Tango XN παρακολουθούν τη θερμοκρασία σε κομπόστ σε πραγματικό χρόνο και συνεχώς.

Το μήκος του στελέχους τους είναι είτε 100 cm είτε 200 cm, ανάλογα το μέγεθος του σειραδιού και τα κριτήρια που καθορίζονται από τις εθνικές αρχές

QUANTURI_thermo_horiz