ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

STEINERT-overbnad-ump
STEINERT_WD_WDS

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

STEINERT__UNISORT-PR
STEINERT__KSS

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ