ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟΙ ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Οι αιωρούμενοι μαγνήτες STEINERT με χειροκίνητο καθαρισμό αφαιρούν αξιόπιστα το σίδερο.

Ο κύριος σκοπός για τη χρήση των αιωρούμενων μαγνητών με χειροκίνητο καθαρισμό είναι ο αξιόπιστος διαχωρισμός των σιδηρούχων ακαθαρσιών για την προστασία των μηχανημάτων.

Οι αιωρούμενοι μαγνήτες STEINERT με χειροκίνητο καθαρισμό αποτελούν μια οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση. Τοποθετούνται πάνω από τη ροή τροφοδοσίας και εξάγουν σιδηρομαγνητικά υλικά. Αυτά τα μαγνητικά διαχωριστικά πρέπει να απομακρυνθούν από την περιοχή παροχής όταν η κάτω πλευρά του μαγνήτη γεμίσει. Τα σιδηρούχα μέρη αφαιρούνται χειροκίνητα από τα μόνιμα μαγνητικά συστήματα, οπότε τα ηλεκτρομαγνητικά συστήματα απενεργοποιούνται για λίγο για να επιτρέψουν στα σιδηρούχα υλικά να απομακρυνθούν. Τα συστήματα επιστρέφουν στην αρχική τους θέση μετά τη διαδικασία αφαίρεσης για την επανέναρξη του κύκλου εργασίας.

Οι αιωρούμενοι μαγνήτες με χειροκίνητο καθαρισμό είναι κατάλληλοι για χρήση σε ρεύματα με χαμηλό όγκο σιδήρου αλλά και χονδροειδή υλικά, όπως για την εξαγωγή εξαρτημάτων σιδήρου ή ακαθαρσιών που εμφανίζονται μόνο περιστασιακά.

Σε αντίθεση με τους αυτοκαθαριζόμενους αιωρούμενοι μαγνήτες, οι χειροκίνητοι αιωρούμενοι μαγνήτες δεν διαθέτουν ιμάντα κυκλοφορίας για να διασφαλίζεται η αφαίρεση των σιδηρούχων υλικών. Επομένως, δεν συνίσταται η χρήση τους εάν υπάρχει αυξημένη περιεκτικότητα σε σίδηρο στη ροή τροφοδοσίας.

Είναι βέβαιο ότι θα βρείτε τη σωστή λύση στο STEINERT για ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων, ακόμη και για ακραίες και απαιτητικές συνθήκες.

Οι αιωρούμενοι μαγνήτες με χειροκίνητο καθαρισμό διατίθενται με μόνιμο μαγνήτη και με ηλεκτρομαγνήτη, οι οποίοι μπορούν να ψύχονται ενεργά ή παθητικά με λάδι. Το πλάτος εργασίας είναι από 60 cm έως 300 cm. Ο συνδυασμός με έναν επαγωγικό αισθητήρα είναι εφικτός, έτσι ώστε οι ηλεκτρομαγνήτες να ενεργοποιούνται μόνο όταν υπάρχουν σιδηρούχα υλικά στη ροή τροφοδοσίας. Αυτό επιτρέπει την περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης του μαγνητικού διαχωριστή.

•  Λειτουργία εξόρυξης

•  Για διαχωρισμό ακαθαρσιών σε περίπτωση χαμηλών όγκων σιδήρου

•  Απαιτείται κύκλος χειροκίνητης αφαίρεσης

•  Μεγάλη ποικιλία μοντέλων για διάφορες απαιτήσεις

•  Ύψος στρώματος ροής τροφοδοσίας έως 1 m

STEINERT AME

Για το διαχωρισμό του σιδήρου με βαθιά διείσδυση

•   ΑΜΕ = αιωρούμενος ηλεκτρομαγνήτης
•   Εκτεταμένο μαγνητικό πεδίο για λειτουργία εξαγωγής
•   Απαιτείται κύκλος χειροκίνητης αφαίρεσης
•   Χωρίς πλήρωση λαδιού με παθητική ψύξη αέρα
•   Πλάτος εργασίας 750 – 1.800 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εξόρυξη  •  Υπόλειμμα και Χαμηλής ποιότητας υλικά εξόρυξης  •  Βιομηχανία ορυκτών υλικών  •  Άνθρακα  •  Αφαίρεση σιδηρούχων

STEINERT-overbnad-manual-AME

STEINERT AMP

Για τον καθαρισμό ευμεγέθη υλικών σε χαμηλούς όγκους σιδήρου

•   AMP = αιωρούμενος μαγνήτης (μόνιμος)
•   Απαιτείται κύκλος χειροκίνητης αφαίρεσης
•   Ενεργειακά αποδοτικό καθώς δεν υπάρχει κατανάλωση ρεύματος
•   Χωρίς πλήρωση λαδιού με παθητική ψύξη αέρα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εξόρυξη  •  Υπόλειμμα και Χαμηλής ποιότητας υλικά εξόρυξης  •  Βιομηχανία ορυκτών  •  Αφαίρεση σιδηρούχων

STEINERT-overbnad-manual-AMP

STEINERT MP

Για διαχωρισμό σιδηρούχων χωρίς να απαιτείται ξεχωριστός μετασχηματιστής

•   MP = αιωρούμενος ηλεκτρομαγνήτης με παροχή απ’ ευθείας από το δίκτυο
•   Αυτοκαθαριζόμενο ή με χειροκίνητο κύκλο αφαίρεσης
•   Δεν απαιτείται ξεχωριστός μετασχηματιστής, απευθείας σύνδεση στο δίκτυο (Παροχή 3 φάσεων)
•   Με παθητική ψύξη λαδιού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εξόρυξη  •  Υπόλειμμα και Χαμηλής ποιότητας υλικά εξόρυξης  •  Βιομηχανία ορυκτών  •  Αφαίρεση σιδηρούχων

STEINERT-overbnad-manual-MP

STEINERT OHSM

Για το διαχωρισμό του σιδήρου κάτω από ακραίες συνθήκες

•   OHSM = αιωρούμενος μαγνήτης
•   Ελαιόψυκτο για ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος
•   Σταθερό για αφαίρεση ανά παρτίδες σε περίπτωση χαμηλών όγκων σιδήρου
•   Διατίθενται διάφορες εκδόσεις με φορητό γερανό
•   Προαιρετικά με μόνιμη διατήρηση
•   Πλάτος εργασία 750 mm έως 3.000 mm
•   Αποστάσεις εργασίας έως 900 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εξόρυξη • Υπόλειμμα και Χαμηλής ποιότητας υλικά εξόρυξης • Βιομηχανία ορυκτών υλικών • Άνθρακα • Αφαίρεση σιδηρούχων

STEINERT-overbnad-manual-OHMP

STEINERT BOOMERANG

Για το διαχωρισμό σιδήρου όπως βέργες και δοντιών εκσκαφέα

•   OHSM = αιωρούμενος μαγνήτης
•   Ελαιόψυκτο για ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος
•   Σταθερό για αφαίρεση ανά παρτίδες σε περίπτωση χαμηλών όγκων σιδήρου
•   Διατίθενται διάφορες εκδόσεις με φορητό γερανό
•   Προαιρετικά με μόνιμη διατήρηση
•   Πλάτος εργασία 750 mm έως 3.000 mm
•   Αποστάσεις εργασίας έως 900 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εξόρυξη  •  Υπόλειμμα και Χαμηλής ποιότητας υλικά εξόρυξης  •  Βιομηχανία ορυκτών υλικών  •  Άνθρακα  •  Αφαίρεση σιδηρούχων

STEINERT-overbnad-manual-OHMP