ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

(X-RAY SORTING)

Δημιουργία μεγαλύτερης αξίας χρησιμοποιώντας ισχυρά συστήματα διαχωρισμόυ ακτίνων Χ από τη STEINERT

Υψηλή τεχνολογία για καλύτερες διεργασίες: μετάδοση ακτίνων Χ και φθορισμός ακτίνων Χ για ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων επέκτασης του βάθους διαχωρισμού

Τα συστήματα διαλογής ακτίνων Χ STEINERT επεκτείνουν σημαντικά τις χρησιμοποιήσιμες πληροφορίες στον τομέα των πρώτων υλών για την ταξινόμηση των υλικών βάσει των χαρακτηριστικών τους και έτσι συμβάλλουν σημαντικά στη βελτιωμένη ανάκτηση πολύτιμων υπολειμμάτων και στη χρήση πόρων.

Το STEINERT XSS T EVO 5.0 διαχωρίζει μια μεγάλη ποικιλία υλικών, με βάση τις διαφορές στην πυκνότητα. Οι εφαρμογές κυμαίνονται από τη διαλογή απορριμμάτων μη σιδηρούχων μετάλλων σε ελαφρά και βαρέα μέταλλα, τη διαλογή μεταλλευμάτων και τον καθαρισμό δευτερογενών καυσίμων έως την προ-συγκέντρωση στη βιομηχανία εξόρυξης. Το STEINERT XSS T EVO 5.0 είναι λοιπόν ένα καθιερωμένο σύστημα ταξινόμησης, το οποίο εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και ποιότητα διαχωρισμούς ακόμη και κάτω από αντίξοες συνθήκες περιβάλλοντος.

Το σύστημα διαλογής ακτίνων Χ STEINERT XTS είναι μια ειδική έκδοση του STEINERT XSS T EVO 5.0 που ικανοποιεί τις ειδικές απαιτήσεις στη διαλογή διαμαντιών. Αυτό το σύστημα είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για λεπτόκοκκα υλικά.

Η τεχνολογία φθορισμού ακτίνων Χ παρέχει μια περαιτέρω ευκαιρία για την επίτευξη ακριβέστερης γνώσης των υλικών. Η ανάλυση φθορισμού ακτίνων Χ (XRF) αποτελεί εδώ και καιρό αναπόσπαστο μέρος της χημικής ανάλυσης στον εργαστηριακό τομέα. Ο διαχωριστής της STEINERT KSS | XF L χρησιμοποιεί φθορισμό ακτίνων Χ για την ανίχνευση και την κατηγοριοποίηση των υλικών. Έτσι βασίζεται στη χημική σύνθεση του υλικού. Αυτό σημαίνει για παράδειγμα ότι ο χαλκός μπορεί να διακριθεί από τον ορείχαλκο ή τον ψευδάργυρο λόγω των εγγενών στοιχείων. Αυτό είναι δυνατό ακόμη και αν οι επιφάνειες είναι πολύ λερωμένες, όπως συμβαίνει συχνά με τα μέταλλα από την αποτέφρωση αποβλήτων.

•  STEINERT XSS T EVO 5.0, STEINERT XTS, STEINERT KSS | XF L

•  Ασφαλής χρήση τεχνολογιών ακτίνων Χ

•  Ταξινόμηση ξηρής πυκνότητας με ακτίνες Χ

•  Ταξινόμηση ανά σύνθεση υλικού με χρήση XRF

STEINERT XSS® T EVO 5.0

Για διαχωρισμό βάση πυκνότητας

•  XSS T = σύστημα διαλογής μέσω ακτίνων Χ
•  Χρησιμοποιεί την αρχή της διπλής ενέργειας για ανίχνευση, διακρίνει τις ειδικές διαφορές στην πυκνότητα του υλικού
•  Εύρος μεγέθους κόκκων: 05 – 200 mm
•  Πλάτος εργασίας: 1.000 mm, 1.200 mm, 2.000 mm
•  Ημι-φορητό STEINERT XSS T EVO 5.0 με πλάτος εργασίας 1.000 mm σε κοντέινερ 40′

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εμπορικά απόβλητα • Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων • Κόμποστ • Ξύλο • Τεμαχισμένο σκραπ • Ανακύκλωση e-scrap • Ανακύκλωση αλουμινίου • Ανακύκλωση μη σιδηρούχων μετάλλων • Τέφρα πυθμένα αποτεφρωτήρα • Προ-συγκέντρωση βιομηχανίας εξόρυξης • Χαμηλής ποιότητας υπολείμματα επεξεργασίας • Πολύτιμοι λίθοι: διαλογή διαμαντιών • Κάρβουνο

STEINERT_XRAY-STEINERT-XSS-TEVO-5.0

STEINERT KSS® | XT CLI

 

Για διαχωρισμό με χρήση χρώματος, 3D, μετάλλου και ανίχνευσης πυκνότητας

Το STEINERT KSS | Το XT CLI είναι ένας συνδυασμός:
C = ανίχνευση χρώματος   –   L = λέιζερ (3D ανίχνευση)   –   I = επαγωγικός αισθητήρας   –   XT = μετάδοση ακτίνων Χ

• Πρόσθετη αξιολόγηση χαρακτηριστικών αντικειμένων στην ταξινόμηση βάση πυκνότητας
• Αύξηση βάθους διαχωρισμού
• Πραγματοποίηση διαφορετικών εργασιών διαχωρισμού από ένα μηχάνημα (όλα σε ένα)
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λειτουργία συνεχόμενης ροής ή σε παρτίδες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Υπολείμματα τεμαχισμού αυτοκινήτων   •   Ανακύκλωση e-scrap   •   Ανακύκλωση καλωδίων   •   Ανακύκλωση μη σιδηρούχων μετάλλων   •   Προ-συγκέντρωση βιομηχανίας εξόρυξης  •   Χαμηλής ποιότητας υπολείμματα επεξεργασίας   •   Βιομηχανία ορυκτών

STEINERT_XRAY-KSS_XT_CLI

STEINERT XTS

Για διαχωρισμό βάση πυκνότητας σε λεπτόκοκκα υλικά, από 4 έως 100 mm

• XTS = σύστημα μετάδοσης ακτίνων Χ
• Εύρος λεπτών κόκκων 4 – 100 mm
• Μέγιστη ανίχνευση διαμαντιών σε χαμηλή υπερ-διαλογή
• Πλάτος εργασίας: 1 m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πολυτιμοι λιθοι: διαλογή διαμαντιών

STEINERT_XRAY-XTS

STEINERT KSS | XF L

Για διαχωρισμό με χρήση φθορισμού ακτίνων Χ (XRF), βάση της στοιχειακής σύνθεσης του υλικού

• KSS | XF L = σύστημα διαχωρισμού με συνδυασμό αισθητήρων ανίχνευσης 3D και αισθητήρα XRF
• Ταξινόμηση κατά στοιχειακή σύνθεση με χρήση φθορισμού ακτίνων Χ
• Πλάτος εργασίας: 1.000 mm και 2.000 mm
• Εύρος μεγέθους κόκκων: 10 – 120 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Τεμαχισμένο σκραπ   •   Ανακύκλωση e-scrap   •   Ανακύκλωση μη σιδηρούχων μετάλλων   •   Τέφρα πυθμένα αποτεφρωτήρα   •   Απόβλητα χυτηρίων

STEINERT_XRAY-KSS_XF_L

STEINERT KSS | XF CLI

Για διαχωρισμό με χρήση χρώματος, 3D και ανίχνευση μετάλλων και φθορισμού ακτίνων Χ  για ανίχνευση στοιχειακής σύνθεσης

Το STEINERT KSS | Το XF CLI είναι ένας συνδυασμός:

C = ανίχνευση χρώματος – L = λέιζερ (3D ανίχνευση) – I = επαγωγικός αισθητήρας – XF = φθορισμός ακτίνων Χ

• Αύξηση του βάθους διαχωρισμού
• Αύξηση της παραγώμενης αξίας μέσω διαχωρισμού πολλαπλών κατηγοριών μετάλλων
• Πραγματοποίηση διαφορετικών εργασιών διαχωρισμού από ένα μηχάνημα (όλα σε ένα)
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λειτουργία συνεχόμενης ροής ή σε παρτίδες
• Προσαρμοσμένα προγράμματα διαχωρισμού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Τεμαχισμένο σκραπ • Ανακύκλωση e-scrap • Ανακύκλωση μη σιδηρούχων μετάλλων • Προ-συγκέντρωση βιομηχανίας εξόρυξης • Χαμηλής ποιότητας υπολείμματα επεξεργασίας

STEINERT_XRAY-KSS_XF_CLI

STEINERT CHUTEC®

Ανακύκλωση μετάλλων με υψηλή απόδοση ανάκτησης

• Διαλογέας αγωγών με τρισδιάστατη ανίχνευση και σύστημα αισθητήρων XRF
• Περιλαμβάνεται προαιρετική προεπεξεργασία σκονισμένου υλικού με διαχωρισμό αέρα
• Πλάτος εργασίας: 1.000 mm και 1.400 mm
• Μέγεθος κόκκου: μέχρι το εύρος των λεπτών κόκκων στα 5 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ανακύκλωση μη σιδηρούχων μετάλλων • Τέφρα πυθμένα αποτεφρωτήρα

STEINERT_XRAY-CHUTEC

STEINERT LSS® | XF

Για διαχωρισμό με χρήση ανίχνευσης 3D και φθορισμού ακτίνων Χ  για ανίχνευση στοιχειακής σύνθεσης

• LSS = γραμμικό σύστημα διαχωρισμού
• Διαχωρίστε τα βαρέα μέταλλα ανάλογα με τον τύπο σε καθαρό χαλκό, ορείχαλκο, ψευδάργυρο μέσω φθορισμού ακτίνων Χ
• Υψηλό βάθος διαχωρισμού
• Δημιουργήστε πολλά προϊόντα σε ένα μόνο βήμα διαχωρισμού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ανακύκλωση μη σιδηρούχων μετάλλων

STEINERT_XRAY-LSS-XF