ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ

(COMBINATION SEPARATORS)

Οι Συνδυαστικοί Μαγνητικοί Διαχωριστές STEINERT ενοποιούν τεχνολογίες μαγνητικών διαχωριστών σε ένα συμπαγές μηχάνημα, παρέχοντας αυτόνομες λύσεις και υψηλή απόδοση διαχωρισμού

Οι Συνδυαστικοί Διαχωριστές STEINERT χρησιμοποιούνται όπου οι περιορισμοί χώρου απαιτούν την εγκατάσταση συμπαγών μηχανημάτων ή όπου απαιτείται αποτελεσματικός διαχωρισμός μετάλλων χωρίς πολλαπλές διεπαφές. Αυτά τα μηχανήματα ενσωματώνουν ιδανικά τις τεχνολογίες μαγνητικού διαχωρισμού ως μονάδες σε συμπαγείς διαστάσεις μηχανήματα. Έτσι εξαλείφεται η ανάγκη για πρόσθετο εξοπλισμό, όπως ιμάντες μεταφοράς, και επίσης μειώνει τις απαιτήσεις χώρου και πολύπλοκη τεχνολογία ελέγχου.

Το STEINERT FinesMaster παρέχεται ως αυτόνομη λύση για την αφαίρεση υπολειμμάτων, ασθενώς μαγνητικών υλικών και λεπτών μη σιδηρούχων μετάλλων, για παράδειγμα από υπολειμματικό υλικό τεμαχισμού αυτοκινήτων. Ο μαγνητικός διαχωρισμός μη σιδηρούχων μετάλλων σε δύο στάδια βελτιστοποιεί την αφαίρεση των μη σιδηρούχων μετάλλων στον διαχωριστή μη σιδηρούχων μετάλλων. Το STEINERT MOH συνδυάζει απευθείας έναν διαχωριστή μη σιδηρούχων μετάλλων (EDDY Current) με ένα μόνιμο τύμπανο STEINERT MTP.

•  Συνδυασμός πολλαπλών βημάτων φυσικού διαχωρισμού σε ένα συμπαγές μηχάνημα

•  Ελαχιστοποίηση συστημάτων μεταφοράς και σημείων μετάβασης

•  Βελτιστοποιημένη ροή υλικού

•  Απλοποιημένη μηχανική

STEINERT FinesMaster

Για την ανάκτηση λεπτόκοκκου σιδήρου και τον διαχωρισμό λεπτών μη σιδηρούχων μετάλλων

•   Συμπαγές σύστημα χωρίς διεπαφή με μεμονωμένα εξαρτήματα
•   Διαχωριστής μη σιδηρούχων μετάλλων με το αξιόπιστο σύστημα έκκεντρων πόλων της STEINERT
•   Υψηλή ταχύτητα ιμάντα για χαλαρό υλικό και αξιόπιστη εξαγωγή ακαθαρσιών
•   Υψηλή απόδοση μετάλλου για λεπτούς κόκκους από 1 έως 25 mm
•   Πλάτος εργασίας: 1.000 mm, 1.500 mm, 2.000 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Οικιακά απορρίμματα   •   Εμπορικά απόβλητα   •   Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων   •   Συσκευασία   •   Πλαστικά είδη   •   RDF   •   Κόμποστ   •   Ξύλο   •   Απορρίμματα χαρτιού   •   Τεμαχισμένο σκραπ   •   Υπολλείματα τεμαχισμού αυτοκινήτων  •   Ανακύκλωση e-scrap   •   Ανάκτηση καλωδίου   •   Ανακύκλωση αλουμινίου   •   Ανακύκλωση μη σιδηρούχων μετάλλων   •   Τέφρα πυθμένα αποτέφρωσης   •   Υπολείμματα χυτηρίου   •   Εξόρυξη   •   Υπόλειμμα και Χαμηλής ποιότητας υλικά εξόρυξης   •   Βιομηχανία ορυκτών

STEINERT-CMS-FineMaster

STEINERT MOH

Για την ανάκτηση σιδηρούχων υλικών και μη σιδηρούχων μετάλλων

•   MOH = μαγνητικός διαχωριστής με ανοιχτή δομή για διαχωρισμό μη σιδηρούχων μετάλλων
•   Συμπαγής συνδυασμός μαγνητικού διαχωριστή και διαχωριστή δινορρευμάτων
•   Διαχωριστής μη σιδηρούχων μετάλλων με το αξιόπιστο σύστημα έκκεντρων πόλωντης STEINERT
•   Προσαρμοσμένα συστήματα μαγνητικών πόλων διαθέσιμα για διάφορες εφαρμογές
•   Πλάτος εργασίας: 1.000, 1.500 και 2.000 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Οικιακά απορρίμματα   •   Εμπορικά απόβλητα   •   Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων   •   Συσκευασία   •   Πλαστικά είδη   •   RDF   •   Κόμποστ   •   Ξύλο   •   Απορρίμματα χαρτιού   •   Τεμαχισμένο σκραπ   •   Υπολλείματα τεμαχισμού αυτοκινήτων  •   Ανακύκλωση e-scrap   •   Ανάκτηση καλωδίου   •   Ανακύκλωση αλουμινίου   •   Ανακύκλωση μη σιδηρούχων μετάλλων   •   Τέφρα πυθμένα αποτέφρωσης   •   Υπολείμματα χυτηρίου   •   Εξόρυξη   •   Υπόλειμμα και Χαμηλής ποιότητας υλικά εξόρυξης   •   Βιομηχανία ορυκτών

STEINERT-CMS-MOH

STEINERT MRB

Υψηλής αξίας ανάκτηση λεπτόκοκκων σιδηρομαγνητικών υλικών

•   MRB = μαγνητικός διαχωριστής με κανάλι και ταινιόδρομο
•   Συμπαγές σύστημα χωρίς διεπαφή με μεμονωμένα εξαρτήματα
•   Υψηλή ταχύτητα ταινιόδρομου για χαλαρό υλικό και αξιόπιστη εξαγωγή ακαθαρσιών
•   Υψηλή απόδοση σιδηρούχων μετάλλων Πλάτος εργασίας: 1.000 mm, 1.500 mm, 2.000 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Οικιακά απορρίμματα   •   Εμπορικά απόβλητα   •   Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων   •   Συσκευασία   •   Πλαστικά είδη   •   RDF   •   Κόμποστ   •   Ξύλο   •   Απορρίμματα χαρτιού   •   Τεμαχισμένο σκραπ   •   Υπολλείματα τεμαχισμού αυτοκινήτων  •   Ανακύκλωση e-scrap   •   Ανάκτηση καλωδίου   •   Ανακύκλωση αλουμινίου   •   Ανακύκλωση μη σιδηρούχων μετάλλων   •   Τέφρα πυθμένα αποτέφρωσης   •   Υπολείμματα χυτηρίου   •   Εξόρυξη   •   Υπόλειμμα και Χαμηλής ποιότητας υλικά εξόρυξης   •   Βιομηχανία ορυκτών

STEINERT-CMS-MRB