ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

SEDA_HV_Station_1

Σταθμοί Απορρύπανσης

SEDA_HV_DismantTable_01.jpg

Εξοπλισμός Αποσυναρμολόγησης

SEDA_HV_BAT-STOR_StrainBox_01
SEDA_HV_BAT-STOR_Storage-Vessel_01

Εξοπλισμός Αποθήκευσης – Μεταφοράς Μπαταριών

SEDA_HV_TRANSP_Q-tainer_001
SEDA_HV_TRANSP_Recover-E-Bag_01

Εξοπλισμός Μεταφοράς Οχημάτων