ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΠΑΓΩΗ

(INDUCTION SORTING)

Διαχωρίστε αξιόπιστα όλα τα μέταλλα με το σύστημα επαγωγικής διαλογής STEINERT ISS®

Καθαρισμός ρευμάτων από μέταλλα και ανάκτηση υπολειμμάτων μετάλλου με το STEINERT ISS® – και το STEINERT Fines ISS® για ανακτηση μετάλλων μικρής κοκκομετρίας

Το σύστημα επαγωγικής διαλογής STEINERT ISS® είναι η τέλεια προσθήκη στη μαγνητική διαλογή και στο διαχωρισμό δινορρευμάτων για την ανάκτηση υπολειμμάτων μετάλλου από ένα μείγμα υλικών. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ανοξείδωτους χάλυβες και σύνθετα υλικά όπως καλώδια ή πλακέτες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Μπορεί να προσαρμοστεί στην παραγωγή με έμφαση στην ανακτήσιμων μεταλλικών υπολειμμάτων, όπως zurik ή ανοξείδωτου χάλυβα. Ο στόχος της επεξεργασίας μπορεί ωστόσο να είναι η παραγωγή ενός κλάσματος που περιέχει λιγότερο από 1% μέταλλο προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτούμενες προδιαγραφές, όπως στην παραγωγή RDF. Και οι δύο εργασίες είναι οι βασικές εφαρμογές του STEINERT ISS®.

Το επαγωγικό σύστημα διαλογής STEINERT ISS®, περιλαμβάνει έναν ταινιόδρομο επιτάχυνσης στον οποίο το υλικό μεταφέρεται προς την περιοχή ανίχνευσης ενώ βρίσκεται σε ηρεμία. Κάτω από τον μεταφορικό ιμάντα υπάρχει ένας σύγχρονος επαγωγικός αισθητήρας που παράγει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Οποιοδήποτε αγώγιμο αντικείμενο που διέρχεται από την περιοχή του αισθητήρα ανιχνεύεται με ευαισθησία σημαντικά μικρότερη από 1 mm. Μετά την ανίχνευση, το μεταλλικό τεμάχιο που εκτρέπεται από την πορεία του χρησιμοποιώντας στενευμένη ρίψη πεπιεσμένου αέρα.

Αισθητήρες για όλα τα ενδεχόμενα
Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής, διατίθενται αισθητήρες με αδρή ή λεπτή ανάλυση που προκύπτει από τις χρησιμοποιούμενες διαμέτρους πηνίου. Παρέχουμε επίσης δύο διαφορετικούς τύπους αισθητήρων που μπορούν επίσης να επιλεγούν ανάλογα με την εφαρμογή. Ως εξολοκλήρου μεταλλικό διαχωριστής για απλές εφαρμογές, που προσφέρει εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής και πληροί όλες τις απαιτήσεις. Ωστόσο, για πιο περίπλοκες εργασίες που απαιτούν μεγαλύτερη ανάλυση του σήματος, διατίθεται ανιχνευτής μετάλλων ARGOS εξοπλισμένος συνδυασμό αισθητήρων. Ο αμιγώς ψηφιακός αισθητήρας συνδυάζει την ανίχνευση αγωγιμότητας και την επεξεργασία εικόνας, βελτιώνοντας έτσι το αποτέλεσμα κατηγριοποίησης, επειδή ο αισθητήρας παρέχει πιο ακριβείς πληροφορίες για όλα τα σωματίδια που ανιχνεύονται. Η εξελιγμένη όψη των επαγωγικών μεταλλικών σημάτων επιτρέπει βελτιωμένη κατηγοριοποίηση, για παράδειγμα, ταξινόμηση μεταξύ ανοξείδωτου χάλυβα, καλωδίων και πλακετών ηλεκτρωνικών κυκλωμάτων. Το STEINERT ISS® λειτουργεί σε εύρος μεγεθών κόκκων από 1 mm έως 200 mm και διατίθεται σε πλάτη εργασίας από 600 mm έως 3.000 mm.

Για ιδιαίτερα μικρά μεγέθη κόκκων
Το STEINERT Fines ISS® αντιπροσωπεύει μια ειδική έκδοση του συστήματος επαγωγικής διαλογής ISS®, βελτιστοποιημένο για το εύρος μεγέθους κόκκων από 1 mm έως 20 mm. Το STEINERT Fines ISS® ανταποκρίνεται στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για συστήματα διαχωρισμού μετάλλων σε μικρά μεγέθη κόκκων κάτω από 10 mm. Τα κλάσματα τεμαχιστών σε αυτά τα μεγέθη κόκκων περιέχουν συνήθως μεγάλες ποσότητες λεπτών χάλκινων συρμάτων που δεν μπορούν να ανακτηθούν χρησιμοποιώντας τυπικό διαχωριστή δινορρευμάτων (eddy current). Στο STEINERT Fines ISS®, έχουν προσαρμοστεί όλα τα δομικά στοιχεία του μηχανήματος στην περιοχή λεπτών κόκκων. Για παράδειγμα, τα μπεκ πεπιεσμένου αέρα για την εκτροπή των μεταλλικών τεμαχίων έχει φορά από πάνω προς τα κάτω, καθώς έχει ληφθεί υπόψη η υψηλότερη αντίσταση αέρα των μικρών σωματιδίων. Τα πρώτα συστήματα ταξινόμησης αισθητήρων STEINERT Fines ISS® χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία σε εργασίες τεμαχισμού. Πλέον, το STEINERT Fines ISS® έχει αποδείξει την αξία του και σε άλλους τομείς, όπως ο διαχωρισμός του μετάλλου από την τέφρα πυθμένα αποτεφρωτήρα και ο διαχωρισμός μετάλλων κατά τη διαδικασία διαχωρισμού νιφάδων PET στην ανακύκλωση πλαστικών. Το STEINERT Fine ISS® παρέχεται σε πλάτη εργασίας 1.000 mm και 2.000 mm.

•  ISS = επαγωγικό σύστημα ταξινόμησης

•  Αποδεδειγμένη τεχνολογία για το διαχωρισμό όλων των μετάλλων

•  Δύο τύποι αισθητήρων με διαφορετικές αναλύσεις για απόλυτη προσαρμογή στις απαιτήσεις

•  STEINERT Fines ISS® για διαλογή λεπτών κόκκων

STEINERT ISS®

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εμπορικά απόβλητα • Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων • RDF • Κόμποστ • Ξύλο • Ανακύκλωση χαρτιού • Τεμαχισμένο σκραπ • Υπολείμματα τεμαχισμού αυτοκινήτων • Ανακύκλωση e-scrap • Ανακύκλωση καλωδίων • Ανακύκλωση αλουμινίου • Ανακύκλωση μη σιδηρούχων μετάλλων • Τέφρα πυθμένα αποτεφρωτήρα • Καθαρισμός ρευμάτων

STEINERT_INDUC-ISS