ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑ

(COLOR SORTING)

Τα συστήματα διαχωρισμού με χρώμα της STEINERT σάς επιτρέπουν να ανιχνεύετε πολύτιμα υλικά

Χρησιμοποιήστε τις χρωματικές διαφορές της επιφάνειας των υλικών με τα συστήματα χρωματικού διαχωρισμού της STEINERT

Ο χρωματικός διαχωρισμός είναι ένας από τους παλαιότερους τρόπους κατηγοριοποίησης υλικών με χρήση αισθητήρων, για τον διαχωρισμό πολύτιμων υλικών. Η ανίχνευση του χρώματος αντιστοιχεί στενά με την αισθητηριακή αντίληψη που επιτυγχάνει το ανθρώπινο μάτι. Χρησιμοποιώντας μόνο τις πληροφορίες χρώματος, οι άνθρωποι μπορούν να διακρίνουν μεταξύ χαλκού και ορείχαλκου ή μπλε και πράσινων νιφάδων PET, για παράδειγμα.

Το ανθρώπινο μάτι είναι σε θέση να αντιληφθεί πληροφορίες χρώματος στο φάσμα του ορατού φωτός (VIS) περίπου 400 έως 780 nm. Το φάσμα VIS βρίσκεται ακριβώς μεταξύ του υπεριώδους (UV) και του υπέρυθρου (IR) φάσματος φωτός, κανένα από τα οποία δεν είναι ορατό από το ανθρώπινο μάτι.

Τα συστήματα ανίχνευσης για το φάσμα VIS ανιχνεύουν χρωματικές αποχρώσεις με υψηλή ακρίβεια στον χρωματικό εύρος RGB (Κόκκινο – Πράσινο – Μπλε) και είναι σε θέση να ανιχνεύσουν περίπου 16,8 εκατομμύρια χρώματα.Χρησιμοποιούμε διόδους εκπομπής φωτός (LED) για να φωτίσουμε την περιοχή ανίχνευσης.Αυτοί οι διόδους εκπομπής προσφέρουν πολυάριθμα πλεονεκτήματα στο επιθυμητό εύρος του μήκους κύματος και στο χρωματικό φάσμα χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής, τους γρήγορους χρόνους απόκρισης, τις υψηλές εντάσεις φωτός και την υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Κατά τον χρωματικό διαχωρισμό, οι πληροφορίες του χρώματος για τις επιφάνειες του υλικού προσδιορίζονται και χρησιμοποιούνται με σκοπό την κατηγοριοποίησή του. Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες πληροφορίες που λαμβάνονται με χρήση αισθητήρων, αυτό σχετίζεται κυρίως με δευτερεύοντα χαρακτηριστικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποτύπωση χρήσιμων διαφορών.

Οι πληροφορίες χρώματος στο UniSort Finealyse μπορούν επομένως να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με NIR ή ανίχνευση μετάλλων για τον διαχωρσιμό μη σιδηρούχων μετάλλων ή πλαστικών νιφάδων με μέγεθος κόκκου 3 mm.

Στο σύστημα διαχωρισμού με συνδυασμό αισθητήρων STEINERT KSS, το χρώμα μαζί με την 3D ανίχνευση, μπορούν να συμπληρωθούν με άλλα διαθέσιμα συστήματα ανίχνευσης για να βοηθήσουν στην ανάκτηση υψηλής ποιότητας υλικά σε πολλαπλές εφαρμογές όπως καλώδια, πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων ή ανοξείδωτο χάλυβα.

•  STEINERT KSS | CLI

Διαλογή μη σιδηρούχων μετάλλων και πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων (Zorba ή Zebra)

•  UniSort Finealyse

Διαλογή χαλκού, βαρέων μετάλλων και ταξινόμηση νιφάδων πλαστικού ανά χρώμα

•  Διαχωρισμός με βάση τα οπτικά χαρακτηριστικά

•  Ο χαμηλού κόστους τρόπος διαχωρισμού μη σιδηρούχων μετάλλων

STEINERT UniSort Finealyse

Για διαχωρισμό βάση πυκνότητας

•  Χαμηλή υπερβολική ταξινόμηση
•  Σύστημα μεταφορικής ταινίας (χωρίς αλεξίπτωτο)
•  Μέγεθος κλάσματος: 3-20 mm
•  Προγραμματιζόμενο για διαφορετικά κριτήρια διαχωρισμού
•  Ακριβής ανίχνευση θέσης και εκτροπή
•  Αρθρωτή δομή για τη διαλογή πλαστικών και μετάλλων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ανακύκλωση καλωδίων • Ανακύκλωση e-scrap • Ανακύκλωση καλωδίων

STEINERT_COLOR_UniSort-Finealyse

STEINERT KSS® | CL

 

Ανίχνευση διαφοράς χρώματος υψηλής ακριβείας

• KSS | CL = σύστημα ταξινόμησης αισθητήρα συνδυασμού με έγχρωμη κάμερα και τρισδιάστατη ανίχνευση
• Αξιολόγηση ενός αντικειμένου σε υψηλές δυναμικότητες
• Διαχωρισμός βάση χρώματος και σχήματος
• Πλάτος εργασίας: 1.000 mm, 2.000 mm, 3.000 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων • Συσκευασίες • Πλαστικά • Τεμαχισμένο σκραπ • Υπολείμματα τεμαχισμού αυτοκινήτων • Ανακύκλωση e-scrap • Ανακύκλωση καλωδίων • Ανακύκλωση αλουμινίου • Ανακύκλωση μη σιδηρούχων μετάλλων • Προ-συγκέντρωση βιομηχανίας εξόρυξης • Χαμηλής ποιότητας υπολείμματα επεξεργασίας • Βιομηχανία ορυκτών • Τέφρα πυθμένα αποτεφρωτήρα

STEINERT_COLOR_KSS-CL