ΥΓΡΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΤΥΜΠΑΝΑ

(WET MAGNETIC DRUMS)

Μαγνητικός διαχωρισμός λεπτόκοκκων υλικών σε υγρό μέσο – χρησιμοποιώντας τους μαγνητικούς διαχωριστές υγρού τυμπάνου STEINERT

Ισχυρό στην ανάπτυξη: μαγνητικό τύμπανο και διαχωριστές μήτρας σε υγρή λειτουργία

Οι μαγνητικοί διαχωριστές υγρού τυμπάνου STEINERT χρησιμοποιούνται στην περιοχή λεπτών κόκκων από 1 μm έως 3.000 μm (0,001 mm – 3 mm) για τον διαχωρισμό μαγνητικών σωματιδίων από υγρά διεργασίας, όπως λάσπες ή γαλακτώματα. Τα ισχυρά μαγνητικά τους πεδία επιτρέπουν τον αποτελεσματικό διαχωρισμό του μαγνητίτη ή του σιδηροπυριτίου από το υγρό μέσο. Ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων, τα επίπεδα σιδηρομαγνητικών σωματιδίων και την απαιτούμενη απόδοση μεμονομένα ή σε συνδυασμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο διαχωριστής μήτρας STEINERT HGF και ο μαγνητικός διαχωριστής υγρού τυμπάνου STEINERT NTS είτε σε ακραίες συνθήκες και υψηλές αποδόσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο μεγάλος διαχωριστής τυμπάνου STEINERT WDS.

Οι εφαρμογές κυμαίνονται από την επεξεργασία βαρέων διαλυμάτων από την επίπλευση ή τον διαχωρισμό νεροχύτη/πλωτήρα, τον εμπλουτισμό σιδηρομεταλλεύματος μέχρι τον καθαρισμό του νερού διεργασίας από λουτρά απολίπανσης ή ψυκτικά μέσα. Ο στόχος της επεξεργασίας εδώ μπορεί να είναι τόσο η ανάκτηση πολύτιμων σωματιδίων σιδήρου όσο και η αποφυγή διασπαστικών σωματιδίων σιδήρου, π.χ. ανάντη της μεμβράνης ή υπερδιήθησης.

•  Υγρός μαγνητικός διαχωρισμός

•  Εύρος λεπτών κόκκων από 1 μm έως 3.000 μm

•  Φίλτρο υψηλής βαθμίδας STEINERT HGF

•  Μαγνητικοί διαχωριστές υγρού τυμπάνου STEINERT WDS και STEINERT NTS

STEINERT NTS

Για τη ανάκτηση μαγνητικών σωματιδίων στα νερά διεργασίας από λουτρά απολίπανσης

•   NTS = διαχωριστής υγρού τυμπάνου
•   Διαχωρισμός σωματιδίων σιδήρου < 10 μm από πολτούς
•   Εμπλουτισμός της λάσπης έκπλυσης από το STEINERT HGF

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Λουτρά απολίπανσης   •   Συμπυκνώματα φίλτρω   •   Ψυκτικά λιπαντικά   •   Νερό επεξεργασίας

STEINERT_WD_NTS

STEINERT WDS

Για ανάκτηση μαγνητίτη και σιδηροπυρίτου από βαριά διαλύματα ή σιδηρομετάλλευμα σε μεγέθη κόκκων μεταξύ 1 μm και 3.000 μm

•  WDS = διαχωριστής υγρού τυμπάνου
•  Είναι δυνατές διάφορες εκδόσεις και τρόποι λειτουργίας
•  Απόδοση: < 150 m³/h ανά μέτρο πλάτους εργασίας (ανάλογα με τις συνθήκες)
•  Πλάτος εργασίας έως 3.500 mm
•  Διάμετρος τυμπάνου 915 mm ή 1.200 mm

STEINERT_WD_WDS

STEINERT HGF

Για την αφαίρεση των λεπτότερων μαγνητικών σωματιδίων, συνήθως μικρότερα από 10 μm, από υγρά και γαλακτώματα

•  HGF = φίλτρο υψηλής κλίσης
•  Διαχωρισμός των λεπτότερων σωματιδίων σιδήρου από τα υγρά
•  Μεγέθη κόκκων: > 1 μm (απόδοση διαχωρισμού > 90%)
•  Απόδοση: 5 – 300 m³/h (ανάλογα με τις συνθήκες)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Νερό επεξεργασίας   •   Ορυκτά   •   Λουτρά απολίπανσης   •   Ψυκτικά υγρά στη βιομηχανία χάλυβα

STEINERT_WD_HGF