ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ (MAGNETIC PULLEYS)

Υψηλή εξαγωγή σιδήρου με χρήση περιστροφικών μαγνητικών διαχωριστών. Οι διάφοροι τύποι μαγνητικής τροχαλίας (Magnetic Pulleys), μας επιτρέπουν ευέλικτες επιλογές εφαρμογής και μπορούν να τοποθετηθούν γρήγορα σε υπάρχοντα συστήματα.

Οι περιστροφικοί διαχωριστές μαγνητικής ζώνης της STEINERT μπορούν να συμπεριληφθούν ως ανεξάρτητες μονάδες διαλογής κατά τον σχεδιασμό του συστήματος ή μπορούν να ενσωματωθούν ως πρόσθετος εξοπλισμός υφιστάμενη ταινία μεταφοράς με τη μορφή μαγνητικής τροχαλίας στην  κεφαλή.

Αυτός ο τύπος μαγνητικού διαχωριστή είναι επίσης γνωστός ως διαχωριστής περιστροφικής μαγνητικής ζώνης και χρησιμοποιείται πάντα στη λειτουργία διέλευσης – για υψηλή εξαγωγή σιδηρομαγνητικών υλικών. Είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιηθούν ισχυρότερες μαγνητικές δυνάμεις για να διαχωριστούν ασθενώς μαγνητικά υλικά όπως οι ανοξείδωτοι χάλυβες.

Η αρχή του διαχωρισμού βασίζεται στον μαγνητισμό. Τα σιδηρομαγνητικά υλικά έλκονται στη επιφάνεια της τροχαλίας και εκτρέπονται από το υπόλοιπα υλικά πάνω στην ταινία μεταφοράς. Μόλις τα υλικά που έλκονται στην κάτω πλευρά της τροχαλίας της κεφαλής από το μαγνητικό πεδίο φτάσουν στο τέλος του πεδίου μαγνητικής δύναμης, υπακούουν ξανά στους νόμους της βαρύτητας και πέφτουν σε έναν χοάνη προς το κάδο πλήρωσης.

Οι υψηλής απόδοσης περιστροφικοί διαχωριστές μαγνητικού ιμάντα, χρησιμοποιούνται συχνά για την παραγωγή συμπυκνώματος από ανοξείδωτο χάλυβα με υψηλή εγγενή αξία.

Αν και οι τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν επίσης την προστασία σταδίων διαλογής κατάντη, όπως ο διαχωρισμός δινορευμάτων, ή για την προστασία των κατάντη θραυστήρων όπως οι μύλοι κοπής.

Η εξαγωγή ασθενώς μαγνητικών σωματιδίων αυξάνει την απόδοση και τον εξοπλισμού που ακολουθεί (διαχωρισμός ή τεμαχισμός), μειώνοντας έτσι το κόστος και την συχνότητα συντήρησής τους.

•  Λειτουργία υπερτροφοδότησης/υπερχείλισης

•  Εγγυημένη υψηλή εξαγωγή

•  Μαγνητική τροχαλία κεφαλής διαθέσιμη σε διάφορα μεγέθη ως εξαρτήματα μηχανής με εξατομικευμένους άξονες κίνησης και ρουλεμάν

•  Διατίθεται και ως πλήρης μηχανή διαλογής

STEINERT BR

Εξαγωγή σιδηρομαγνητικών υλικών

•     BR = μαγνητική τροχαλία κεφαλής
•     Προστασίας από φθορά για εξοπλισμό κατάντη, όπως θραυστήρες ή διαχωριστές δινορρευμάτων
•     Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον διαχωρισμό ασθενώς μαγνητικών υλικών
•     Κατάλληλο για το διαχωρισμό ανοξείδωτου χάλυβα με χρήση πολύ ισχυρών μόνιμων μαγνητών
•     Διαθέσιμα πλάτη εργασίας από 300 έως 2.000 mm
•     Μπορεί να παραδοθεί σε διαμέτρους από 240 έως 640 mm
•     Με μαγνήτες φερρίτη, μαγνήτες νεοδυμίου-σιδήρου-βορίου ή ηλεκτρομαγνήτες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
RDF   •   Τεμαχισμός ΟΤΚΖ   •   Ανακύκλωση Αλουμινίου   •   Τέφρα από αποτεφρωτήρες   •   Υπολείμματα ΧΥΤΥ

STEINERT-pulleys-BR

STEINERT MSB και MSB HG

Εξαγωγή σιδηρομαγνητικών υλικών

•    MSB και MSB HG =  διαχωριστής ταχείας μαγνητικής ζώνης
•    Για χρήση σε προστασία από τη φθορά για κατάντη διεργασίες, όπως θραυστήρες ή διαχωριστές δινορρευμάτων
•    Κατάλληλο για διαχωρισμό ασθενώς μαγνητικών υλικών
•    Κατάλληλο για την ανάκτηση ανοξείδωτου χάλυβα με χρήση ισχυρών μόνιμων μαγνητών
•    Μόνιμο ή με ηλεκτρομαγνήτη
•    Διαθέσιμα πλάτη εργασίας από 300 έως 2.000 mm
•    Διάμετρος από 150 έως 640 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ανακύκλωση ΑΣΑ   •   Ανακύκλωση Μετάλλων   •   Εξορύξεις

STEINERT-pulleys-MSB

STEINERT SteelMaster®

Διαχωρισμός σύνθετων υλικών που περιέχουν χαλκό (κεφτέδες) με χρήση βαλλιστικών και μαγνητικών επιδράσεων

•    Διαχωρισμός των «κεφτεδών» με βάση καθαρά φυσικά χαρακτηριστικά διαχωρισμού
•    Οικονομική εναλλακτική λύση στη διαλογή με βάση αισθητήρες και χρήση φθορισμού και ακτίνων Χ
•    Ταχύτητα μεταφορικής ταινίας: 1 – 5 m/s
•    Πλάτος εργασίας: 1.500 mm, 2.000 mm
•    Δυναμικότητα: έως 75 t/h ανά μέτρο πλάτους εργασίας ανάλογα με το μέγεθος των σωματιδίων και τη σύνθεση του υλικού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Τεμαχισμένο scrap   •   Ανακύκλωση ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών

STEINERT-pulleys-SteelMaster

STEINERT HGS

Για ξηρή επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών (άμμος, σιδηρομετάλλευμα, άνθρακας, αλάτι, στοιχεία σπάνιων γαιών, κεραμικές πρώτες ύλες)

•   HGS = μαγνητικός διαχωριστής υψηλής κλίσης
•   Διαχωρισμός ασθενώς μαγνητικών υλικών
•   Ιδανικό για το εύρος λεπτόκοκκων υλικών από 0,2 έως 2 mm
•   Πλάτος εργασίας: 500 mm, 1.000 mm, 1.500 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Τέφρα από αποτεφρωτήρες   •   Εξόρυξη άνθρακα   •   Υπόλειμμα και Χαμηλής ποιότητας υλικά εξόρυξης

STEINERT-pulleys-HGS