ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΓΓΥΣ ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΦΩΣ

(NIR – NEAR INFRARED SORTING)

Συστήματα διαχωρισμού με συνδυασμό αισθητήρων STEINERT KSS – με έως και 4 αισθητήρες

Ο «αρθρωτός» σχεδιασμός των διαχωριστών STEINERT KSS ως δυναμική λύση για σύνθετες εργασίες στο διαχωρισμό υλικών

Για να ανταποκρίνεται και στις πιο ιδιαίτερες απαιτήσεις, η σειρά συστημάτων διαχωρισμού με συνδυασμό αισθητήρων STEINERT KSS είναι μια πλατφόρμα στην οποία μπορούν να εγκατασταθούν διάφοροι αισθητήρες. Περιλαμβάνει ανίχνευση 3D, χρώμα και επαγωγή. Το σύστημα μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με έναν τέταρτο αισθητήρα (εγγύς υπέρυθρο – NIR, ακτίνες Χ ή φθορισμού ακτίνων Χ).

Υπάρχει επομένως μια μεγάλη ποικιλία διαθέσιμων επιλογών, ώστε να ανταποκρίνεται επακριβώς στις εκάστοτε απαιτήσεις της εφαρμογής

Ο συνδυασμός αισθητήρων τρισδιάστατης ανίχνευσης (3D) και επαγωγής σε σύγκριση με έναν καθαρά επαγωγικό αισθητήρα, επιτρέπει την ενεργή διαλογή μη μεταλλικών υλικών από ρεύματα μετάλλων. Η λεγόμενη αρνητική διαλογή, απομακρύνει συγκεκριμένα (ανεπιθύμητα) υλικά από την ροή τροφοδοσίας.

Ο συνδυασμός ακτίνων Χ (XRT) και τρισδιάστατης ανίχνευσης (3D) παρέχει τη δυνατότητα πρόσθετης αξιολόγησης των χαρακτηριστικών του αντικειμένου και καθιστά το σύστημα λιγότερο ευαίσθητο σε μεγάλες διαφορές του υλικού προς διαχωρισμό.

Ο συνδυασμό αισθητήρων διαμορφώνεται πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη και της εφαρμογής. Αυτός ο συνδυασμός συχνά ανοίγει περαιτέρω δυνατότητες για τον καθαρισμό των παραγόμενων προϊόντων πέρα από την έκταση που απαιτούνταν αρχικά ή για την προσθήκη σταδίων διαχωρισμού που είχαν εκτιμηθεί προηγουμένως ως μη εφικτά.

Το λογισμικό STEINERT που αναπτύχθηκε επιτρέπει επίσης το σχεδιασμό νέων αλγορίθμων ανίχνευσης, οι οποίοι μπορούν να προστεθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων.

Ο εκτεταμένος συνδυασμός έως και τεσσάρων αισθητήρων έχει δημιουργήσει ένα πολύ ευέλικτο σύστημα διαλογής για την αγορά, το οποίο επιτρέπει την επίλυση διαφορετικών εργασιών διαχωρισμού με ένα μόνο μηχάνημα. Αυτό το μηχάνημα αναπτύσσεται συχνά σε εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών που ασχολούνται με πολλαπλά κλάσματα σε μικρότερες ποσότητες, όπου η εγκατάσταση μιας αποκλειστικής γραμμής διαλογής (in-line) για ένα κλάσμα δεν είναι οικονομικά βιώσιμη. Ένα σύστημα διαλογής πολλαπλών αισθητήρων εγκαθίσταται αντί αυτού ως αυτόνομη λύση, η οποία στη συνέχεια λειτουργεί με τροφοδοσία παρτίδων με διαφορετικά υλικά και στόχους επεξεργασίας.

Τα συστήματα, δέχονται κατάλληλες κατασκευαστικές τροποποιήσεις για χρήση στη βιομηχανία εξόρυξης για να ληφθεί υπόψη η εγκατάσταση σε περιβάλλον έντονη φθοράς.

Η ημι-φορητή παραλλαγή με πλάτος εργασίας ενός μέτρου είναι μια ειδική έκδοση του STEINERT KSS που τοποθετείται σε κοντέινερ 40’. Ένα επιπλέον κοντέινερ 40’ περιέχει δωμάτιο χειρισμού και ελέγχου. Προαιρετικά μπορεί να συμπεριλιφθεί ένα σετ γεννήτριας ντίζελ, αεροσυμπιεστές, μεταφορικές ταινίες και χοάνες. Αυτό επιτρέπει την παροχή μιας ολοκληρωμένης λύσης για την κάλυψη των απαιτήσεων και των συνθηκών περιβάλλοντος και επιτρέπει την επεξεργασία ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς βασική υποδομή. Η απαραίτητη λειτουργική ισχύς για το συνολικό σύστημα μπορεί να παραχθεί χρησιμοποιώντας μια γεννήτρια ντίζελ, εάν πρόκειται να ενεργοποιηθεί η αυτόνομη λειτουργία. Ο βασικός τομέας εφαρμογής της ημι-φορητής έκδοσης του STEINERT KSS είναι η επεξεργασία ορυκτών, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πληθώρα άλλων τομέων.

•  Αύξηση του βάθους διαχωρισμού

•  Περισσότερες πληροφορίες με έως και 4 αισθητήρες σε ένα μηχάνημα

•  Λειτουργία με θετικό και αρνητικό διαχωρισμό

•  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λειτουργία συνεχόμενης ροής ή με παρτίδες

•  Μηχάνημα all-in-one για ετερογενή και διαφορετικά μείγματα υλικών

•  Προσαρμοσμένα προγράμματα διαχωρισμού

•  Ημι-φορητό STEINERT KSS με πλάτος εργασίας 1.000 mm σε κοντέινερ 40′

STEINERT UniSort PR EVO 5.0®

Διαχωρισμός με χρήση τεχνολογίας NIR – ανίχνευση χημικής σύνθεσης (π.χ. σε πλαστικά)

Τεχνολογία αιχμής – βασισμένη σε κάμερα NIR για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα διαχωρισμού

Πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, τα πρώτα συστήματα ανίχνευσης με εγγύς υπέρυθρη ακτινοβολία (NIR) αναπτύχθηκαν αρχικά για τη βιομηχανία τροφίμων, αλλά βρήκαν τον δρόμο τους και στην ανακύκλωση.

Στις αρχές του 2012, η πρώτη σειρά UniSort PR αντικατέστησε τον σαρωτή σημείο-προς-σημείο, που ήταν συνηθισμένος μέχρι τότε, με κάμερα υπερφασματικής απεικόνισης (HSI) που έχει μια πρωτόγνωρη οπτική και χωρική ανάλυση για την εποχή.

Το UniSort PR EVO 5.0 αντικατοπτρίζει την πολυετή εμπειρία της STEINERT που αποκτήθηκε από πολλές γενιές UniSort και τον τεράστιο όγκο δεδομένων που έχει συλλεχθεί και αναλυθεί. Αυτό αποτελεί τη βάση για περαιτέρω πρόοδο στην απόδοση διαχωρισμού, αλλά και τη βελτιστοποίηση διαδικασιών στην αλυσίδα προστιθέμενης αξίας. Αυτό με τη σειρά του επιτρέπει στους χρήστες να ανταποκρίνονται με ευελιξία στις μεταβαλλόμενες ροές υλικών και να αναγνωρίζουν, αλλά και το πιο σημαντικό να αξιοποιούν, νέες δυνατότητες.

STEINERT_NIR_UniSort-PR-EVO-5.0-01

Τα πέντε πιο σημαντικά νέα χαρακτηριστικά του UniSort PR EVO 5.0 με μια ματιά:

>  Ανανεωμένο σύστημα φωτισμού
>  Ενισχυμένη μπλοκ βαλβίδων εκτροπής
>  Δυναμική βαθμονόμηση
>  Αυτόματη ισορροπία λευκού
>  Αναγνώριση αντικειμένων

Η δυναμική βαθμονόμηση παρακολουθεί το φάσμα του φωτισμού της ζώνης ανίχνευσης, το οποίο αλλάζει συνεχώς ως απόκριση σε εξωτερικούς παράγοντες, και το κάνει χωρίς να διακόπτει τη διαδικασία διαχωρισμού. Τα ανανεωμένα μπλοκ φωτισμού εξασφαλίζουν βελτιωμένη και μακροπρόθεσμη λειτουργία, ενώ παράλληλα απλοποιούν τη συντήρηση. Σε συνδυασμό με τις ενημερώσεις του λογισμικού που αναπτύσσονται συνεχώς, τα βελτιστοποιημένα μπλοκ βαλβίδων εγγυώνται έναν σταθερά ποιοτικό και αποδοτικό διαχωρισμό των υλικών. Η προαιρετική αυτόματη ισορροπία του λευκού μειώνει την συχνότητα της συντήρησης, εξαλείφοντας περαιτέρω χειροκίνητα στάδια, βελτιώνοντας έτσι τη διαχείριση του προσωπικού και την ευελιξία στην παραγωγική διαδικασία.

STEINERT_NIR_UniSort-PR-EVO-5.0-02

Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα με χρήση του λογισμικού της STEINERT

>  Χρήση πλήρους φάσματος
>  Προσαρμογή σε μεμονωμένο υλικό που διαχωρίζεται
>  Ακριβής ανίχνευση με χρήση συνδυασμού NIR και έγχρωμων καμερών
>  Ανίχνευση υλικών που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να διακριθούν μεταξύ τους, όπως μπουκάλια και δίσκοι PET, μαζί με φυσίγγια σιλικόνης
>  Αναγνώριση αντικειμένων που υποστηρίζεται από AI

Επειδή το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση των υλικών αναπτύσσετε από την STEINERT, ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής κατέστη δυνατό να αξιοποιήσει πλήρως την τεχνολογία HSI και η εργασία διαχωρισμού να προσαρμόζεται γρήγορα στις ατομικές σας ανάγκες. Επομένως, οι μακροχρόνιες ανάγκες συνεργασίας με εξωτερικούς προμηθευτές είναι περιττοί.

Ακόμη και οι μικρότερες διαφορές στη χημική σύνθεση των ανιχνευόμενων υλικών μπορούν να αξιολογηθούν, καθώς η τεχνολογία HSI που χρησιμοποιείται στο UniSort PR είναι σε θέση να αναλύει τα τυπικά μοτίβα σε πολύ λεπτές αναλύσεις.

Επιπλέον, η υψηλή φασματική ανάλυση κάνει το σύστημα ανίχνευσης του UniSort PR πολύ πιο ανθεκτικό στην υγρασία. Το νερό έχει πολύ σημαντικό μήκος κύματος στην περιοχή NIR, επομένως μπορεί να επικαλύπτει ελαφρώς το πραγματικό σήμα του αντικειμένου στόχου σε χαμηλότερη φασματική ανάλυση.

Ταξινόμηση κλασμάτων PET
Για παράδειγμα, το UniSort PR μπορεί να ανιχνεύσει μια διαφορά μεταξύ της χημικής σύνθεσης μιας φιάλης PET και ενός δίσκου PET κατά τον διαχωρισμό ενός κλάσματος PET.Το σύστημα θα μπορούσε για παράδειγμα να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή του δίσκου PET ή άλλου πολυστρωματικού PET ως ενεργού στη διαδικασία ταξινόμησης και μόνο το καθαρό κλάσμα φιάλης PET να συνεχίσουν την πορεία του στην γραμμή επεξεργασίας. Η κατάντη γραμμή επεξεργασίας – ας πούμε ένας διαχωριστής χρώματος ή ακόμα και ένας διαχωριστής πυκνότητας – θα επιβαρύνεται κατά συνέπεια λιγότερο με ακαθαρσίες, γεγονός που απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία διαλογής και έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη παραγωγή με μεγαλύτερη καθαρότητα στο κλάσμα στόχου φιάλης PET.

Ταξινόμηση φυσιγγίων σιλικόνης
Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός ορισμένων εφαρμογών διαχωρισμού με τη χρήση συμβατικών μεθόδων, όπως για παράδειγμα ο διαχωρισμός φυσιγγίων σιλικόνης.Δεδομένου ότι αποτελούνται από πολυαιθυλένιο (PE), αποτελούν πολύτιμα υλικά για ανακύκλωση. Τα υπολείμματα σιλικόνης μέσα στο φυσίγγιο μπορούν, ωστόσο, να μολύνουν τα υλικά και να τα καταστήσουν άχρηστα, οπότε πρέπει να αφαιρεθούν.

STEINERT_NIR_UniSort-PR-EVO-5.0-03

Το Έξυπνο Αναγνωριστικό Αντικειμένων) (Intelligent Object Identifier) έχει αναπτυχθεί για αυτήν ακριβώς την εφαρμογή. Ένα σύστημα ανίχνευσης αντικειμένων που υποστηρίζεται από Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για μηχανήματα διαχωρισμού που ανιχνεύει και απομονώνει αυτά τα φυσίγγια χρησιμοποιώντας οπτικά ανιχνεύσιμα χαρακτηριστικά. Αυτά τα πρόσθετα διακριτικά χαρακτηριστικά καθιστούν μια πιο σταθερή διαδικασία διαχωρισμού, ενώ βελτιώνουν επίσης τα αποτελέσματα διαλογής.

Ευρέως εφαρμογής
Εκτός από αυτές τις πιο σύνθετες εφαρμογές, το UniSort PR μπορεί φυσικά να χρησιμοποιηθεί και για όλες τις τυπικές εφαρμογές NIR στον τομέα της διαλογής πλαστικών ή πλαστικών μειγμάτων, της διαλογής υποκατάστατων καυσίμων (RDF) ή στον τομέα των πράσινων απορριμμάτων και απορριμμάτων ξύλου.Το UniSort PR διατίθεται γενικά σε πλάτη εργασίας 1.000 mm, 1.400 mm, 2.000 mm και 2.800 mm.

Διατίθεται επίσης ένα συνδυασμένο σύστημα, το οποίο παρέχει επίσης στο σύστημα πληροφορίες χρώματος στο ορατό εύρος (εύρος VIS) εκτός από την χρήση NIR. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι τα μπουκάλια PET, ή ακόμα και τα μπουκάλια γάλακτος και το χαρτί, μπορούν να διαχωριστούν με βάση το χρώμα τους.

Όπως συμβαίνει με όλες τις λύσεις μας UniSort, το UniSort PR μπορεί επίσης να ενσωματωθεί σε ένα σύστημα ελέγχου όπου μπορούν να μεταδίδονται όλα τα δεδομένα που συλλέγονται, όπως η σύνθεση υλικού, η πληρότητα ζώνης και η διανομή υλικού

STEINERT_NIR_UniSort-PR-EVO-5.0

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Συσκευασίες • Πλαστικά • RDF • Κόμποστ • Ξύλο • Ανακύκλωση χαρτιού • Καθαρισμός ρευμάτων

STEINERT UniSort Finealyse®

 

Διαλογή χύδην υλικών | Εξαιρετική λεπτομερής διαχωρισμός υλικών ανά τύπο ή χρώμα

Το UniSort Finealyse είναι ένα σύστημα διαχωρισμού χύδην υλικών με χρήση αισθητήρα στην εγγής υπέρυθρη ακτινοβολία (NIR), για υλικά μεγέθους από 3 έως 25 mm. Αποτελείται από συσκευή τροφοδοσίας και διανομής με χοάνη, μεταφορική ταινία επιτάχυνσης, κουκούλα συγκράτησης και μπάρα ακροφυσίων πεπιεσμένου αέρα.
Η μονάδα διαλογής είναι διαθέσιμη ως “UniSort Finealyse P” με κάμερα υψηλής ανάλυσης NIR ή ως “UniSort Finealyse C” με μια εξαιρετικά επιλεκτική μονάδα ανίχνευσης χρωμάτων.
Ο διαχωρισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάλογα με την εφαρμογή, π.χ. στην περίπτωση νιφάδων PET ανά τύπο ή χρώμα. Τα λανθασμένα χρώματα και τα ανεπιθύμητα πλαστικά αφαιρούνται με ακρίβεια από τη ροή, εξασφαλίζοντας πολύ υψηλή καθαρότητα του διαχωρισμένου υλικού.
Το υλικό περνά μέσα από μια συσκευή τροφοδοσίας και διανομής και προσγειώνεται στον ενσωματωμένο μεταφορικό ιμάντα. Το υλικό τροφοδοσίας επιταχύνεται από έναν ιμάντα υψηλής ταχύτητας και πιέζεται πάνω στη ταινία χρησιμοποιώντας το σύστημα Ενεργού Ελέγχου Αντικειμένου (Active Object Control – AOC) που αναπτύχθηκε από STEINERT – και διατηρεί τα υλικά σε σταθερή θέση ακόμη και μετά την έξοδο από τη ζώνη ανίχνευσης. Αυτή η περίτεχνη αλλά αποτελεσματική σταθεροποίηση βοηθά στη σταθεροποίηση του υλικού και τον υπολογισμό της θέσης στην παραβολική τροχιά μετά την έξοδο από τη ζώνη ανίχνευσης ακόμη και των πιο μικρών αντικειμένων.

Ενώ το προς διαχωρισμό υλικό ρέει μέσα από την ζώνη ανίχνευσης, ο αντίστοιχος αισθητήρας ανιχνεύει τον τύπο ή το χρώμα και τη θέση του στην μεταφορικό ταινία. Στη συνέχεια, ο ελεγκτής ενεργοποιεί τα ανάλογα ακροφύσια πεπιεσμένου αέρα για την εκτροπή του υλικού. Η μπάρα ακροφυσίων είναι τοποθετημένη πάνω από τη ροή του υλικού και η ριπή του αέρα έχει φορά από πάνω προς τα κάτω.

•  Χαμηλός υπερδιαχωρισμό
•  Σύστημα μεταφορικής ταινίας (χωρίς ολίσθηση)
•  Μέγεθος κλάσματος: 3–25 mm
•  Προγραμματιζόμενο για διαφορετικά κριτήρια ταξινόμησης
•  Ακριβής ανίχνευση θέσης και εκτροπής
•  Αρθρωτή δομή για τη διαλογή πλαστικών και μετάλλων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πλαστικά

STEINERT_NIR_UniSort-Finealyse

STEINERT UniSort Black

 

Σύστημα διαχωρισμού με τεχνολογία NIR για αξιόπιστη ανίχνευση και διαλογή διαφορετικών υλικών – ακόμη και μαύρων αντικειμένων

Αποτελεσματική ποικιλομορφία: μείωση των υπολειμμάτων διαλογής, αυξημένη αναλογίας πλαστικών, υψηλότερη εξαγωγή πλαστικού, αφαίρεση μαύρου PVC και καθαρισμός πράσινων απορριμμάτων.
Όλα τα υλικά που ανιχνεύονται με χρήση NIR αναγνωρίζονται αξιόπιστα επειδή το UniSort Black λειτουργεί επίσης με την τεχνολογία κάμερας HSI. Το UniSort Black μπορεί επιπλέον να ανιχνεύσει σκούρα ή ακόμα και μαύρα αντικείμενα λόγω της ειδικής διάταξης και του προσαρμοσμένου συστήματος διαχωρισμού. Τα πολύ σκούρα και τα μαύρα αντικείμενα παραμένουν αόρατα στους τυπικούς διαχωριστές NIR.
Το κύριο πεδίο εφαρμογής αυτής της τεχνολογίας έγκειται στον διαχωρισμό σκούρων αντικειμένων. Για παράδειγμα, ως πρόσθετο στάδιο, το UniSort Black μπορεί να ταξινομήσει θετικά όλα τα σκούρα αντικείμενα που δεν είχαν εντοπιστεί προηγουμένως και να τα διαχωρίσει. Αυτό ισχύει και για όλες τις φάσεις διαχωρισμού.
Από ετήσια προοπτική, η εισροή σε ένα σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών αποτελείται κατά μέσο όρο από περίπου 3% μαύρες συσκευασίες, οι οποίες δεν διαχωρίζονται με συμβατικούς διαχωριστές NIR. Παραδείγματα αυτής της συσκευασίας είναι κυρίως καλλυντικά προϊόντα για άνδρες, απορρυπαντικά σκούρου υφάσματος ή γλάστρες φυτών PP. Κατά συνέπεια, υλικά κατασκευασμένα από PP ή PE μαύρου χρώματος αναπόφευκτα καταλήγει στα υπολείμματα του εργοστασίου. Τα πλαστικά αυτά, που δεν μπορούν να ανιχνευθούν, επιφέρουν μείωση εσόδων από την πώλησή τους και ταυτόχρονα αύξηση εξόδων, καθώς απαιτούν κόστος για την απόρριψή τους.
Μια περαιτέρω εφαρμογή για το UniSort Black προκύπτει από την επεξεργασία ροών υλικού που κανονικά πρέπει να διαχωριστούν θετικά για να αποφευχθεί η ρύπανση από μαύρα αντικείμενα. Η διαλογή του υπολείμματος από τεμαχιστή αυτοκινήτων, είναι μόνο ένα παράδειγμα αυτού.

Το UniSort Black επιτρέπει τόσο τη διαλογή του ορατού PVC όσο και τον διαχωρισμό όλων των μαύρων αντικειμένων στον τομέα του RDF, έτσι ώστε επίσης να αφαιρείται αξιόπιστα η αναλογία σκούρου PVC από το premium καύσιμο.
Εκτός από τις κλασικές εφαρμογές στον χώρο συσκευασίας και στο RDF, το UniSort Black μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με πράσινα απορρίμματα.
Εδώ, ακαθαρσίες όπως σκληρά πλαστικά, γυαλί ή ακόμα και μεμβράνες μπορούν να αφαιρεθούν θετικά για να αυξηθεί η καθαρότητα των πράσινων απορριμμάτων ή του δομικού υλικού.

•  Ανιχνεύει και ταξινομεί διαφορετικά υλικά
•  Ακόμη και μαύρα αντικείμενα μπορούν να ανιχνευθούν και να ταξινομηθούν επιπλέον των ουσιών που είναι ανιχνεύσιμες από προεπιλογή χρησιμοποιώντας το NIR

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Συσκευασίες • Πλαστικά • RDF • Κόμποστ • Ανακύκλωση e-scrap • Καθαρισμός ρευμάτων

STEINERT_NIR_UniSort-Black

STEINERT UniSort BlackEye

 

Διαλογή χύδην υλικών  |   αποτελεσματική ταξινόμηση σκούρων αντικειμένων ανά τύπο πλαστικού χρησιμοποιώντας την τεχνολογία HSI

Το UniSort BlackEye είναι η λογική εξέλιξη της τεχνολογίας μας HSI. Η διαφορά με την τυπική κάμερα HSI, των UniSort PR, έγκειται κυρίως στο παρατηρούμενο εύρος συχνοτήτων.
Παλαιότερα ήταν πολύ περιορισμένη η δυνατότητα διαχωρισμού μαύρων ή σκούρων υλικών ανά τύπο. Η ισχυρή απορρόφησης της ακτινοβολίας των μαύρων υλικών σήμαινε ότι τα ανακλώμενα φάσματα για τα τυπικά συστήματα NIR δεν ήταν αρκετά σαφή ώστε να μπορεί να διαχωριστεί ανά τύπο υλικού.
Μια επιλογή που δεν εξαρτάται από το χρώμα ήταν ο διαχωρισμός βάση πυκνότητας ή βάση τις ηλεκτροστατικές ιδιότητες. Ωστόσο, και οι δύο μέθοδοι διαχωρισμού έχουν σημαντικούς περιορισμούς. Η ηλεκτροστατική απαιτεί πολύ ομοιογενή και στεγνά υλικά. Και ο διαχωρισμός πυκνότητας δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ PE και PP.
Ποσοτικά, οι περισσότερες συσκευασίες κατασκευάζονται από PE και PP. Επομένως είναι σημαντικό για την βιομηχανία της ανακύκλωσης, τα συστήματα διαχωρισμού να μπορούν να διακρίνουν και να διαχωρίσουν τα δύο υλικά. Επίσης, υπάρχει ένα πολύ ευρύ φάσμα εφαρμογών για κόκκους από PE ή PP. Επιπλέον, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μαύρων πολυολεφινών που χρησιμοποιούνται στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το UniSort BlackEye έχει τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να διαχωρίζει φωτεινά και σκοτεινά πολυμερή το ένα από το άλλο. Όπως συμβαίνει με το UniSort Finealyse, μίγματα υλικών ίσου μεγέθους (50 / 50 κλάσματα) μπορούν να διαχωριστούν σε ένα στάδιο ταξινόμησης. Το UniSort BlackEye διαθέτει επίσης χαμηλό επίπεδο υπερ-διαλογής, καθώς έχει τον ίδιο σχεδιασμό με το UniSort Flakes.

Η εξαιρετικά αποτελεσματική μονάδα διαχωρισμού του UniSort BlackEye, διαχωρίζει τα χύδης υλικά με μέγεθος κλασμάτων από 10 έως 40 mm. Αποτελείται από συσκευή τροφοδοσίας και διανομής με χοάνη, μεταφορική ταινία επιτάχυνσης, κουκούλα συγκράτησης και μπάρα ακροφυσίων πεπιεσμένου αέρα.

Το UniSort BlackEye «οργανώνει» το σκοτάδι:
•  Tαξινομεί τα μαύρα πλαστικά ανά τύπο
•  Χαμηλή υπερ-διαλογή
•  Σύστημα μεταφορικής ταινίας (χωρίς ολίσθηση)
•  Μέγεθος κλάσματος: 10-40 mm
•  Προγραμματιζόμενο για διαφορετικά κριτήρια διαχωρισμού
•  Ακριβής ανίχνευση θέσης και εκτροπής

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πλαστικά • Υπολείμματα τεμαχισμού αυτοκινήτων • Ανακύκλωση e-scrap

STEINERT_NIR_UniSort-BlackEye

STEINERT UniSort Film EVO 5.0®

Σύστημα διαχωρισμού NIR με τεχνολογία κάμερας HSI για βέλτιστο διαχωρισμό των 2D υλικών

Έως και 50% μεγαλύτερη απόδοση από τα συμβατικά συστήματα

Τα ελαφριά 2D κλάσματα, όπως πλαστικές μεμβράνες και σακούλες, καθώς και το χαρτί και οι ίνες τείνουν να επιπλέουν σε υψηλές ταχύτητες ζώνης λόγω του μικρού επιφανειακού τους βάρους, καθιστώντας δύσκολο τον διαχωρισμό τους, παρά μόνο σε πολύ χαμηλές ταχύτητες και αποδόσεις από συμβατικά συστήματα. Τα υλικά πρέπει επίσης να βρίσκονται απλωμένα στη ζώνη ανίχνευσης και πρέπει να αποτρέπεται η επικάλυψη των αντικειμένων για αύξηση της απόδοση.

Αυτό είναι λιγότερο πρόβλημα για εφαρμογές που διαχωρίζουν 3D υλικά, καθώς η μεταφορά των αντικειμένων στην ταινία επιτάχυνσης συνήθως εξασφαλίζει επαρκή διαχωρισμό. Αυτή η διαδικασία διαχωρισμού είναι πολύ πιο απαιτητική με ελαφριά υλικά όπως τα 2D, καθώς δεν μπορούν να επιταχυνθούν με τη συνήθη υψηλή ταχύτητα της ταινία 3 m/s.

Η συνέπεια είναι ότι η ταχύτητα της ταινίας επιτάχυνσης μειώνεται σημαντικά, γεγονός που μειώνει την τάση για ανύψωση στην ταινία. Η μείωση της ταχύτητας της ταινίας είναι αντιπαραγωγική – ειδικά όσον αφορά τα ελαφριά 2D αντικείμενα. Το χαμηλό επιφανειακό βάρος σε συνδυασμό με τη μειωμένη ταχύτητα του ιμάντα προκαλούν περαιτέρω μείωση της δυναμικής απόδοσης ανά μέτρο του πλάτους εργασίας του διαχωριστή. Η διαχωρισμό γίνεται τότε αντιοικονομικός στο σύνολο του, λόγω των μεγάλων πλάτους εργασίας που απαιτούνται.

Το UniSort Film 5ης γενιάς, με σύστημα Ενεργού Ελέγχου Αντικειμένων (Active Object Control – AOC), λύνει αυτό το πρόβλημα και εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και λειτουργική αξιοπιστία. Το επανασχεδιασμένο σύστημα Ενεργού Ελέγχου Αντικειμένων (Active Object Control – AOC) του UniSort Film ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται το υλικό στον μεταφορικό ιμάντα και σε συνδυασμό με την τεχνολογία που βασίζεται σε έξυπνους αισθητήρες εγγυάται υψηλή απόδοση και αξιοπιστία διαχωρισμού με ταχύτητα ταινίας έως και 4,5 m/s. Συνεπώς πληροί πολύ αυστηρές απαιτήσεις σε μια από τις πιο δύσκολες εφαρμογές διαχωρισμού.

Εάν τα προηγούμενα μοντέλα έφτασα τα όρια του δυνατού για την εποχή του, η γενιά μοντέλων EVO 5.0 είναι πλέον συνώνυμη με τη σταθερά εξέλιξη που εστιάζει στην υψηλή απόδοση και λειτουργική αξιοπιστία και βελτιώνει την απόδοση μακροπρόθεσμα στην καθημερινή λειτουργία.

STEINERT_NIR_UniSort-Film-EVO-5.0-01

Τα πέντε πιο σημαντικά νέα χαρακτηριστικά του UniSort Film EVO 5.0 με μια ματιά:

>  Πρωτοποριακό κάλυμμα ζώνης
>  Βελτιστοποιημένες πλάκες εξαερισμού
>  Νέες καταπακτές σέρβις
>  Δυναμική βαθμονόμηση
>  Αυτόματη ισορροπία λευκού φωτός>

Μια σειρά από βελτιώσεις έχουν υιοθετηθεί από μοντέλο UniSort PR EVO 5.0, όπως η δυναμική βαθμονόμηση και η αυτόματη ισορροπία λευκού φωτός. Η ολοκληρωμένη λύση για διαχωρισμό 2D προσφέρει επίσης νέα κάλυψη ζώνης ανίχνευσης, διευκολύνοντας την πρόσβαση στα μηχανήματα με ελάχιστους χρόνους διακοπής λειτουργίας. Οι καταπακτές σέρβις και οι πλάκες εξαερισμού είναι εύκολα προσβάσιμες και καθαρίζονται από σημεία πρόσβασης συντήρησης. Αυτό εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο καθαρότητας στον διαχωρισμό, βελτιστοποιώντας παράλληλα τη διαχείριση του προσωπικού.

Τεχνολογία HSI επαυξημένη από μηχανικούς για 2D αντικείμενα
Μια στοχευμένη ροή αέρα ακριβώς στην αρχή της διαδικασίας διαλογής – πριν το προς διαχωρισμό υλικό φτάσει στην μεταφορική ταινία – εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή των υλικών, χωρίς αλληλοεπικαλύψεις σε όλο το πλάτος του ιμάντα. Ο συγχρονισμός της ροής με την ταχύτητα της ταινίας, εξασφαλίζει ότι η ταινία όσο και ο αέρας που περιβάλλει τα υλικά ταξιδεύουν με την ίδια ταχύτητα και διασφαλίζει μια σταθερή θέση, επιτρέποντας έτσι την ανίχνευση και τον αξιόπιστο διαχωρισμό του υλικού μέσω της τεχνολογίας της υπερφασματικής απεικόνισης υψηλής ανάλυσης (HSI).

STEINERT_NIR_UniSort-PR-EVO-5.0-02

Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα με χρήση του λογισμικού της STEINERT

>  Ειδικά σχεδιασμένη για την διαχωρισμό ελαφρών 2D αντικειμένων
>  50% υψηλότερες αποδόσεις στο ίδιο πλάτος εργασίας
>  Βελτιστοποιημένη συντήρηση
>  Αύξηση των ποσοστώσεων πλαστικών
>  Επιτρέπει την ανακύκλωση υλικών φιλμ

Ευρύ πεδίο εφαρμογής
Εκτός από αυτές τις πιο σύνθετες εφαρμογές, το UniSort Film μπορεί φυσικά να χρησιμοποιηθεί και για όλες τις τυπικές εφαρμογές NIR στον τομέα της διαλογής πλαστικών ή πλαστικών μειγμάτων, της διαλογής RDF ή στον τομέα των πράσινων απορριμμάτων και απορριμμάτων ξύλου.Το UniSort Film είναι διαθέσιμο σε πλάτη εργασίας 1.000 mm, 1.400 mm, 2.000 mm και 2.800 mm.

Διατίθεται επίσης συνδυασμένο με αισθητήρα ανίχνευσης χρώματος στο ορατό εύρος (εύρος VIS), έτσι μπορεί για παράδειγμα μπουκάλια PET μπορούν να διαχωριστούν με βάση το χρώμα τους, ή ακόμα και τα μπουκάλια γάλακτος και το χαρτί.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
• Συσκευασίες
• Πλαστικά
• RDF
• Κόμποστ
• Ξύλο
• Ανακύκλωση χαρτιού
• Καθαρισμός ρευμάτων

STEINERT_NIR_UniSort-Film-EVO-5.0

STEINERT UniSort Analyser®

 

Online ποιοτικός έλεγχος (χωρίς επαφή)

Ο αναλυτής UniSort μπορεί να καταγράψει την τρέχουσα παραγόμενη ποιότητα στο διαδίκτυο ως τελικό έλεγχο ποιότητας και να την κάνει διαθέσιμη για ασφαλή παρακολούθηση.

•  Online ποιοτικός έλεγχος
•  Προληπτικός έλεγχος συστήματος
•  Διαδικτυακή απόκτηση λειτουργικών δεδομένων
•  Αύξηση αναλογιών πλαστικών
•  Βάση για το κόστος τιμολόγησης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Συσκευασίες • Πλαστικά • RDF • Ανακύκλωση χαρτιού • Ξύλο

STEINERT_NIR_UniSort-Analyser

STEINERT NIS

 

Καλύτερη ταξινόμηση ορυκτών – χρησιμοποιώντας το σύστημα διαλογής STEINERT NIS

Αποτελεσματικότερος διαχωρισμός του κιμπερλίτη από τα απόβλητα των πετρωματάτων.

•  NIS = σύστημα διαλογής κοντά στην υπέρυθρη ακτινοβολία
•  Ταξινόμηση με χρήση φασματικών πληροφοριών στην εγγύς υπέρυθρη περιοχή
•  Ελαστικός σχεδιασμός για χρήση σε δύσκολες συνθήκες περιβάλλοντος και με βαρύ χύμα υλικά
•  Πλάτη εργασίας: 1.000 mm – 2.000 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων • Προ-συγκέντρωση βιομηχανίας εξόρυξης • Χαμηλής ποιότητας υπολείμματα επεξεργασίας • Βιομηχανία ορυκτών

STEINERT_NIR_NIS

STEINERT UniSort Unibot®

 

Το UniSort Unibot αποτελεί συστήματα διαχωρισμού επόμενης γενιάς.

Συνδυάζει την τεχνολογία NIR που βασίζεται σε κάμερα HIS με πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη ρομποτικών κυψελών.

Ο συνδυασμός αισθητήρων NIR υψηλής ανάλυσης και έγχρωμης κάμερας, γνωστός από άλλα μοντέλα UniSort EVO 5.0 και μοναδικός στην τεχνολογία διαχωρισμού, επιτρέπει πολύπλοκα προγράμματα τ διαχωρισμού. Η πολυετής τεχνογνωσία καθιστά την ανίχνευση όχι μόνο ακριβή, αλλά και αξιόπιστη.

Εκτός από την αξιόπιστη τεχνολογία αισθητήρων, το UniSort Unibot επωφελείται επίσης από την τεχνογνωσία στη ρομποτική. Ένα σύγχρονο ρομπότ Δέλτα με δικά του εξάρτημα προσφέρει την υψηλότερη ταχύτητα και ακρίβεια στον μικρότερο χώρο. Η ρομποτική κυψέλη προσαρμόζεται ξεχωριστά στις απαιτήσεις των πελατών και προαιρετικά συμπληρώνεται από ένα δεύτερο εργαλείο επιλογής για υψηλότερες αποδόσεις. Μέσω διεπαφής, η STEINERT εξασφαλίζει πρόσβαση στις τελευταίες εξελίξεις στη ρομποτική, εκτενή εμπειρία από την εφαρμογή και λειτουργία ρομπότ, καθώς και την καλύτερη υποστήριξη.

Όπως όλοι οι νέοι διαλογείς UniSort, το UniSort Unibot επωφελείται επίσης από το υψηλό επίπεδο ανάπτυξης των μοντέλων UniSort EVO 5.0: Αναπτύχθηκε για τις σύνθετες εργασίες ταξινόμησης του αύριο, χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλή διαθεσιμότητα και εκτεταμένες επιλογές αυτοδιάγνωσης.

Αυτό σημαίνει ότι οι τρέχουσες καταστάσεις λειτουργίας μπορούν να παρακολουθούνται αποτελεσματικά. Το λογισμικό UniSort που αναπτύχθηκε ενσωματώνει προγράμματα διαλογής που σχετίζονται με αντικείμενα, βασισμένα σε τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και ενσωμάτωση στις Ευφυείς Ψηφιακές Λύσεις STEINERT για την ανακύκλωση απορριμμάτων.

•  Ακριβής ανίχνευση μέσω τεχνολογίας HSI εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης

•  Βελτιστοποιημένο λογισμικό αναγνώρισης για γρήγορη επεξεργασία δεδομένων ακόμη και με μεγάλη πληρότητα ταινίας

•  Αναγνώριση αντικειμένων υποβοηθούμενη από τεχνητή νοημοσύνη

•  Τροποποιημένη αρχή φυσικής διαλογής για υψηλή καθαρότητα προϊόντος

•  Η ευέλικτη σχεδίαση κυψελών εξασφαλίζει προσαρμοστικότητα στις  εκάστοτε απαιτήσεις

•  Διεπαφή για συνεχής ενημέρωση και καλύτερη υποστήριξη

STEINERT_NIR_UniSort-Unibo