Φορητά Κόσκινα Ραφιναρίας Κόμποστ (TROMMEL)

Τεχνολογία Κεκλιμένου Τυμπάνου
Μέσα στο τύμπανο, το υλικό κινείται προς τα εμπρός χάρη στην κλίση του τυμπάνου και στις ράβδους ανύψωσης.

Συμπαγής Κατασκευή, Υψηλή Απόδοση
Η αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας κοσκινίσματος εξασφαλίζει μεγαλύτερη ικανότητα παραγωγής σε μικρότερου μήκους τύμπανο.

Μηχανική διύλιση
Το υλικό οδηγείται ψηλά στο τύμπανο και στη συνέχεια πέφτει στο κάτω στο πλέγμα. Η πρόσκρουση λόγω της πτώσης καθιστά δυνατή τη διάλυση των συσσωμάτων και το καλύτερο κόσκινο του υλικού.

Χωρίς Φρακαρίσματα
Η τεχνολογία κεκλιμένου τυμπάνου αποφεύγει τη χρήση κοχλία μεταφοράς μέσα στο τύμπανο, γεγονός που μειώνει σημαντικά το φράξιμο του πλέγματος.

Αποτελεσματικότερο Κοσκίνισμα
Τα πλέγματα είναι κατασκευασμένα από σύρματα στρογγυλής διατομής που διευκολύνουν τη διέλευση του λεπτού υλικού και αυξάνει την απόδοση κοσκινίσματος. Επιπλέον, τα τύμπανα είναι εξοπλισμένα με βούρτσες ανθεκτικές στη φθορά από μονοΐνες για αυτοκαθαρισμό.

Ευέλικτη Χρήση
Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν την ταχύτητα περιστροφής του τυμπάνου και την ταχύτητα τροφοδοσίας  ανάλογα με τις απαιτήσεις.

MENART-trommel-600a442-trans
 TCS-1535 TCS-1950 TCS-1960
Διάμετρος Τυμπάνου (m) 1,55 1,89 1,89
Ολικό Μήκος Τυμπάνου (m)
4 6 7
Ενεργή Επιφάνεια (m2) 13,9 25.0 30,5
Χωρητικότητα Χοάνης (m3)
2,5 4 4
Ύψος τροφοδοσίας (m) ≈ 4,5 ≈ 4,5 ≈ 4,5
Ισχύς (Diesel) (hp) 50 83 83
Ισχύς (Ηλεκτρικό) (KW) 18 30 C30
Δυναμικότητα (m3/h) 40 100 120